1. Phương thức đóng học phí:

1. Sinh viên đóng học phí qua APP Mobile của một trong các ngân hàng sau:

+ Ngân hàng Agribank:

  • Mở TK trực tuyến bằng cách tải app Agribank trên điện thoại IOS/Android    
  • Clip dướng dẫn đóng học phí: (đính kèm 1)  

+ Ngân hàng BIDV:

  • Mở TK trực tuyến bằng cách tải app BIDV trên điện thoại IOS/Android    
  • File dướng dẫn đóng học phí: (đính kèm 2)  

+ Ngân hàng Vietcombank:

  • Mở TK trực tuyến bằng cách tải app Vietcombank trên điện thoại IOS/Android    
  • File dướng dẫn đóng học phí: (đính kèm 3)  

+ Ví điện tử Viettel Money (sử dụng được cho tất cả các ngân hàng còn lại):

  • Mở TK trực tuyến bằng cách tải app Viettel Money trên điện thoại IOS/Android và liên kết với tài khoản ngân hàng hiện có trên điện thoại IOS/Android
  • Clip dướng dẫn đóng học phí: (đính kèm 4)

Lưu ý: Phụ huynh, sinh viên có thể sử dụng tài khoản của mình để đóng học phí cho SV trên hệ thống, hoặc có thể tới quầy giao dịch của Agribank hoặc Viettel trên toàn quốc, đọc MSSV và yêu cầu thanh toán học phí.

Sinh viên KHÔNG NÊN đóng học phí theo hình thức chuyển khoản vì thời gian ghi nhận kết quả đã đóng học phí sẽ lâu hơn.

2. Tạo tài khoản ngân hàng:

Sinh viên có nhu cầu tạo tài khoản ngân hàng vui lòng tham khảo các ngân hàng và dịch vụ bên dưới: