Nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho lưu trữ

02-13-2017-193-QD-DHM- Noi quy su dung phong thi nghiem, thuc hanh, kho luu tru cua Truongpng_Page102-13-2017-193-QD-DHM- Noi quy su dung phong thi nghiem, thuc hanh, kho luu tru cua Truongpng_Page202-13-2017-193-QD-DHM- Noi quy su dung phong thi nghiem, thuc hanh, kho luu tru cua Truongpng_Page3