Hệ đào tạo trình độ cao học

Trường Đại học mở TP.HCM góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học.

bg-bottom