Hình ảnh Cựu Sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Giải bóng đá Cựu sinh viên

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Họp mặc Cựu sinh viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường - 15/06/2015

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Giao lưu họp mặt Cựu sinh viên hệ từ xa tại Bình Dương

Công tác Cựu sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường trong thời gian gần đây. Nhà trường tin rằng sự thành công của quý anh chị sau khi rời ghế nhà trường là động lực quan trọng để Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở đó, Câu lạc bộ Cựu sinh viên trường đã được thành lập nhằm mục đích tập hợp, kết nối các Cựu sinh viên Trường ở tất cả các bậc học, hình thức đào tạo (sau đây gọi chung là Cựu sinh viên) với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường và hỗ trợ sinh viên

Nhà trường tin rằng với sự tích cực và trách nhiệm, các anh chị sẽ xây dựng được một cộng đồng Cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thành công và có nhiều đóng góp quý giá cho sự phát triển chung của Nhà trường và xã hội.

 

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng 215, lầu 2, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại: 028 39302146

For English: 028 39300077 – Fax: 028 39300085

Email: PhongCongTacSinhVien@ou.edu.vn

Email: Clb.cuusinhvien@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 028 39330660

======================================