CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TỪ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

 • LỊCH SỬ VÀ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ QUA CÁC GIAI ĐOẠN

  1. Quá trình hình thành và phát triển đơn vị:
  • Phòng thành lập từ năm 1993 với tên gọi ban đầu là phòng Quản lý Sinh viên.
  • Năm 1996 phòng đổi tên là phòng Công tác Chính trị.
  • Năm 2004 phòng đổi tên là phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
  • Năm 2008 tách ra thành 2 phòng: Phòng Công tác Chính trị và phòng Công tác Sinh viên.
  • Năm 2011 sát nhập 2 phòng: Phòng Công tác Chính trị và phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên.
  • Tháng 10/2013 đổi tên Phòng Công tác chính trị và HSSV thành Phòng Công tác sinh viên.
  • Tháng 03/2022 đổi tên Phòng Công tác sinh viên thành Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông.
  1. Lãnh đạo phòng các thời kỳ:
  TT Họ và tên Chức vụ Thời gian Ghi chú
  1 Đặng Công Minh TP QLSV 1993 – 1994
  2 Bùi Xuân Đỗ TP QLSV 1994 – 1996
  TP CTCT 1996 – 2003
  3 Nguyễn Văn Năm TP.CTCT&SV 2003 – 2007
  4 Tạ Thị Lan Anh PTP.CTCT&SV 2007 – 2008
  TP.CTCT 2008 – 2010
  TP.CTCT&HSSV 01/2011 – 10/2013
  TP.CTSV 10/2013 – 02/2017
  5 Dương Thị Mai Phương TP.CTSV 2008 – 2010
  6 Nguyễn Ngọc Anh PTP.CTSV

  TP.CTSV

  02/2017 – 09/2017

  09/2017 đến nay

   Đương nhiệm
  7 Lê Xuân Sinh PTP.CTCT&SV 2003 – 2004
  8 Đỗ Kim Hoàn PTP.CTCT&SV 2005 – 2006
  9 Hồ Thanh Sơn PTP.CTCT 2008 – 2010
  PTP.CTCT&HSSV 01/2011 – 10/2013
  PTP.CTSV 10/2013 đến nay  Đương nhiệm
  10 Nguyễn Thanh Long PTP.CTSV 2009 – 2010
  11 Huỳnh Thanh Phương PTP.CTSV 2009 – 2010
  1. Thành tích:
  • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2008 – 2009 theo Quyết định số 879/QĐ-ĐHM ngày 09/10/2009.
  • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHM ngày 28/09/2010.
  • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011 theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHM ngày 26/08/2011.
  • Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/2011.
  • Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2007 – 2008 và 2008 – 2009) theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 23/02/2010.

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

  Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, Sáng từ 08:00 – 12:00 – Chiều từ 13:00 – 17:00

  Phòng 003, 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

  Điện thoại liên hệ chung: 028 39302146 hoặc 39300077

  Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm: 028 39300952

  For English: 028 39302368 – Fax: 028 39300085

  Email: osa@ou.edu.vn

  Đường dây nóng an ninh sinh viên: 028 39330660

  ======================================