CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TỪ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SỬ VÀ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ QUA CÁC GIAI ĐOẠN

 1. Quá trình hình thành và phát triển đơn vị:
 • Phòng thành lập từ năm 1993 với tên gọi ban đầu là phòng Quản lý Sinh viên.
 • Năm 1996 phòng đổi tên là phòng Công tác Chính trị.
 • Năm 2004 phòng đổi tên là phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
 • Năm 2008 tách ra thành 2 phòng: Phòng Công tác Chính trị và phòng Công tác Sinh viên.
 • Năm 2011 sát nhập 2 phòng: Phòng Công tác Chính trị và phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên.
 • Tháng 10/2013 đổi tên Phòng Công tác chính trị và HSSV thành Phòng Công tác sinh viên.
 • Tháng 03/2022 đổi tên Phòng Công tác sinh viên thành Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông.
 1. Lãnh đạo phòng các thời kỳ:
TT Họ và tên Chức vụ Thời gian Ghi chú
1 Đặng Công Minh TP QLSV 1993 – 1994
2 Bùi Xuân Đỗ TP QLSV 1994 – 1996
TP CTCT 1996 – 2003
3 Nguyễn Văn Năm TP.CTCT&SV 2003 – 2007
4 Tạ Thị Lan Anh PTP.CTCT&SV 2007 – 2008
TP.CTCT 2008 – 2010
TP.CTCT&HSSV 01/2011 – 10/2013
TP.CTSV 10/2013 – 02/2017
5 Dương Thị Mai Phương TP.CTSV 2008 – 2010
6 Nguyễn Ngọc Anh PTP.CTSV

TP.CTSV

02/2017 – 09/2017

09/2017 đến nay

 Đương nhiệm
7 Lê Xuân Sinh PTP.CTCT&SV 2003 – 2004
8 Đỗ Kim Hoàn PTP.CTCT&SV 2005 – 2006
9 Hồ Thanh Sơn PTP.CTCT 2008 – 2010
PTP.CTCT&HSSV 01/2011 – 10/2013
PTP.CTSV 10/2013 đến nay  Đương nhiệm
10 Nguyễn Thanh Long PTP.CTSV 2009 – 2010
11 Huỳnh Thanh Phương PTP.CTSV 2009 – 2010
 1. Thành tích:
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2008 – 2009 theo Quyết định số 879/QĐ-ĐHM ngày 09/10/2009.
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHM ngày 28/09/2010.
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011 theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHM ngày 26/08/2011.
 • Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010 theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 01/04/2011.
 • Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2007 – 2008 và 2008 – 2009) theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 23/02/2010.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

Phòng 003, 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại liên hệ chung: 028 39302146 hoặc 39300077

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm: 028 39300952

For English: 028 39302368 – Fax: 028 39300085

Email: osa@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 028 39330660

======================================