CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TỪ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – MỤC TIÊU

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu trưởng.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý người học; thực hiện các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ người học, người đã từng học, doanh nghiệp đối tác; công tác chính trị tư tưởng đối với người học; công tác truyền thông, tổ chức sự kiện lớn của Trường; công tác gắn kết, phục vụ cộng đồng và các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

NHIỆM VỤ:

 1. Công tác chính trị tư tưởng sinh viên, đạo đức và văn hoá
 2. Công tác giải quyết chế độ chính sách
 3. Công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
 4. Thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú
 5. Công tác phối hợp quản lý sinh viên
 6. Học bổng và Quỹ hỗ trợ sinh viên
 7. Hoạt động văn thể mỹ
 8. Hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần
 9. Công tác quan hệ doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp – đưa sinh viên đến thực tế;
 10. Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng khởi nghiệp;
 11. Chương trình huấn luyện kỹ năng sinh viên;
 12. Công tác hướng nghiệp;
 13. Công tác hỗ trợ việc làm;
 14. Hoạt động cựu sinh viên;
 15. Công tác Đảm bảo chất lượng nội bộ Công tác sinh viên;
 16. Phát triển truyền thông của Trường theo mục tiêu chiến lược của Trường;
 17. Công tác quản trị các trang mạng xã hội và Website trường;
 18. Công tác tổ chức sự kiện và Truyền thông;
 19. Phục vụ và kết nối cộng đồng;
 20. Công tác sinh viên quốc tế;
 21. Công tác Hỗ trợ tuyển sinh các bậc, hệ;
 22. Công tác tham mưu, bồi dưỡng và xây dựng sản phẩm thương hiệu;
 23. Công tác Quản lý tài sản của Trường, các Hội trường.

MỤC TIÊU

Hỗ trợ sinh viên phát triển các tiềm năng cá nhân, truyền cảm hứng để người học trở thành người năng động trong học tập, rèn luyện và trở thành những người tốt cho xã hội và cộng đồng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, Sáng từ 08:00 – 12:00 – Chiều từ 13:00 – 17:00

Phòng 003, 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại liên hệ chung: 028 39302146 hoặc 39300077

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm: 028 39300952

For English: 028 39302368 – Fax: 028 39300085

Email: osa@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 028 39330660

======================================