CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TỪ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – MỤC TIÊU

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở Tp. HCM  có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên hệ chính quy ; thực hiện các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ sinh viên; tham mưu về công tác chính trị tư tưởng đối với sinh viên; quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền vận động, tổ chức các hoạt động phong trào văn thể mỹ, ngoại khóa cho sinh viên.

NHIỆM VỤ:

 1. Quản lý hành chính sinh viên:
 • Tham mưu xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, văn bản, kế hoạch về chế độ chính sách và các hoạt động công tác sinh viên.
 • Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.
 • Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, những quy định liên quan đến chế độ học phí và hỗ trợ cho sinh viên. Thực hiện việc miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định; xác nhận vay tín dụng ngân hàng chính sách xã hội, sổ ưu đãi. Cấp các loại giấy chứng nhận (không liên quan đến đào tạo), xác nhận hạnh kiểm sinh viên.
 • Theo dõi, quản lý lớp sinh viên, thanh toán thù lao cố vấ n họ c tậ p và Ban cán sự lớp.
 • Tổ chức công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; chủ trì thực hiện việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập; khen thưởng, kỷ luật sinh viên; quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định.
 • Căn cứ kế hoạch đào tạo sinh viên của trường xây dựng phương hướng, kế hoạch, nội dung chương trình, biện pháp công tác, các phương thức hoạt động của sinh viên theo từng chủ đề vào thời gian thích hợp của từng học kỳ, từng năm học, …
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong các hoạt động liên quan đến sinh viên như nhập học, thực hiện chế độ chính sách về tài chính, học tập, nghiên cứu khoa học , tổ chức các cuộc thi học thuật, y tế học đường (BHYT, BHTN, tai nạn, ốm đau, …), theo dõi và giải quyết khiếu nại, phản ánh …. của sinh viên.
 1. Dịch vụ phục vụ và hỗ trợ sinh viên:
 • Tiếp nhận, xét, trao học bổng khuyến học của nhà trường và cá c loại học bổ ng khá c cho sinh viên t ừ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ sinh viên như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống; thực hiện Sổ tay sinh viên hàng năm. – Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: giới thiệu nơi thực tập, kiến tập; tư vấn hướng nghiệp; giới thiệu việc làm; giới thiệu nhà trọ ….cho sinh viên. Là đơn vị đầu mối tập hợp và thông báo các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp cho sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp. Tổ chức Ngày hội việc làm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên.
 • Thực hiện việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp theo chủ trương của nhà trường. Thường xuyên theo dõi, tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên.
 • Tăng cường các mối quan hệ doanh nghiệp và vận động doanh nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
 • Nghiên cứu, đề xuất quy định về chế độ miễn, giảm học phí của nhà trường cho một số đối tượng sinh viên. Tham mưu đề xuất thăm hỏi, trợ cấp đột xuất cho các sinh viên bệnh tật, qua đời, thiên tai, bão lũ …
 • Phối hợp tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho sinh viên.
 • Tổ chức lễ khai giảng, lễ trao bằng tốt nghiệp các bậc học hệ chính quy, phối hợp tổ chức đối với bậc Cao học và hệ không chính quy. Trực tiếp quả n lý lễ phục tốt nghiệp và tổ chức dịch vụ phục vụ tốt nghiệp.
 1. Công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên:
 • Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của trường, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên.
 • Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên để phản ánh kịp thời cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, chính trị, trật tự trong sinh viên của trường.
 • Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức các buổi nói chuyện giáo dục truyền thống; nghe báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, pháp luật, …
 • Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước cho sinh viên nhằm hỗ trợ công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa phẩm đồi trụy, tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong cuộc vận động đấu tranh tiêu cực trong đời sống sinh viên.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban Giám hiệu nhà trường với sinh viên.
 • Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và địa phương.
 • Phụ trách công tác thu thập, lưu trữ hình ảnh tư liệu, hiện vật, thông tin về hoạt động của nhà trường; quản lý phòng truyền thống.
 • Tổ chức chiếu phim tư liệu trong các buổi chào cờ đầu tháng.
 1. Công tác văn thể mỹ, hoạt động ngoại khóa:
 • Xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên theo định kỳ hàng năm. Tổ chức các cuộc thi về học thuật, sở thích, tuyên truyền ….
 • Quản lý, công nhận, theo dõi hỗ trợ, định hướng hoạt động cho các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường nhằm rèn luyện những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên.
 • Xây dựng, quản lý, duy trì luyện tập các đội văn nghệ, thể dục thể thao sinh viên cấp trường.
 • Phối hợp và hỗ trợ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trong các hoạt động phong trào của sinh viên.
 • Tổ chức giao lưu sinh viên trong nước; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giao lưu sinh viên nước ngoài theo kế hoạch của trường.
 • Phối hợp với Công đoàn trường, Hội thể thao cơ sở tổ chức các hoạt động văn thể mỹ cho cán bộ, viên chức, nhân viên của trường.

MỤC TIÊU

Hỗ trợ sinh viên phát triển các tiềm năng cá nhân, truyền cảm hứng để người học trở thành người năng động trong học tập, rèn luyện và trở thành những người tốt cho xã hội và cộng đồng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng 003, 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại liên hệ chung: 028 39302146 hoặc 39300077

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm: 028 39300952

For English: 028 39302368 – Fax: 028 39300085

Email: osa@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 028 39330660

======================================