LỊCH SỬ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chúng tôi đang cập nhật…

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng 215, lầu 2, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại: 08 39300210 (215) – 08 39302146 – 08 39300077 (English) – Fax: 08 39300085

Email: PhongCongTacSinhVien@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 08 39330660