THÔNG TIN LIÊN HỆ DÀNH CHO NGƯỜI HỌC

KHOA VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Các ngành

đào tạo

Website/email Điện thoại Địa chỉ liên hệ
Đào tạo

đặc biệt

–   Quản trị kinh doanh

–   Tài chính – Ngân hàng

–   Kế toán – Kiểm toán

–   Luật kinh tế

–   Ngôn ngữ Anh

www.ou.edu.vn/dacbiet

sas@ou.edu.vn

3930.9918 Phòng 603

97 Võ Văn Tần,

P.6, Q.3

Công nghệ sinh học –   Công nghệ sinh học www.ou.edu.vn/cnsh

khoacongnghesinhhoc@ou.edu.vn

3838.6602 Phòng 301

35-37 Hồ Hảo Hớn,

Quận 1

Công nghệ thông tin –   Công nghệ thông tin

–   Hệ thống thông tin quản lý

www.ou.edu.vn/cntt

fcs@ou.edu.vn

3838.6603 Phòng 401

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Kế toán – Kiểm toán –   Kế toán www.ou.edu.vn/ktkt

ktkt@gmail.com

3838.6608 Phòng 601

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Kinh tế và

Quản lý công

–   Kinh tế

 

www.ou.edu.vn/ktqlc

kktqlc@ou.edu.vn

3838.6615 Phòng 603

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Luật –   Luật kinh tế

–   Luật học

www.ou.edu.vn/luat

khoaluat.dhm@ou.edu.vn

3838.6601 Phòng 201

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Ngoại ngữ –   Ngôn ngữ Anh

–   Ngôn ngữ Trung Quốc

–   Ngôn ngữ Nhật

www.ou.edu.vn/nn

khoangoaingu@ou.edu.vn

3838.6606 Phòng 503

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Quản trị

kinh doanh

–   Quản trị kinh doanh www.ou.edu.vn/qtkd

qtkd@ou.edu.vn

3838.6604 Phòng 403

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Tài chính –
Ngân hàng
–   Tài chính – Ngân hàng www.ou.edu.vn/tcnh

tcnh@ou.edu.vn

3838.6605 Phòng 501

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

XHH – CTXH – ĐNA –   Xã hội học

–   Công tác xã hội

–   Đông Nam Á học

www.ou.edu.vn/xhh

khoaxcd@ou.edu.vn

3838.6616 Phòng 701

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

Xây dựng và Điện –   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

–   Quản lý xây dựng

www.ou.edu.vn/xdvd

xaydungvadien@ou.edu.vn

3838.6617 Phòng 801

35-37 Hồ Hảo Hớn

Quận 1

 

NƠI SINH VIÊN LIÊN HỆ

Khi cần giải quyết công việc, sinh viên liên hệ trực tiếp với các đơn vị sau đây:

Văn phòng các khoa
 • Kế hoạch học tập học kỳ, năm học (học lý thuyết, thực hành, thực tập tốt nghiệp, thi học kỳ…) và hướng dẫn thực hiện kế hoạch;
 • Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên đi thực tập; tham quan;
 • Tổ chức lớp sinh viên, Ban cán sự lớp, cố vấn học tập, tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện, xã hội, các cuộc thi cấp khoa; hướng dẫn học bổng;…
Phòng Quản lý đào tạo

Liên hệ: Phòng 005; 109 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39300072

Website: www.ou.edu.vn/qldt           E-mail: quanlydaotao@ou.edu.vn

 • Quản lý thực hiện Chương trình đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ;
 • Xếp thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, điều phối giảng đường;
 • Tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho sinh viên.
 • Lịch tiếp sinh viên hàng ngày, buổi sáng từ 8:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13:30 đến 16:30 tại phòng 006.
 • Cấp chứng nhận sinh viên, thẻ sinh viên, bảng điểm;
 • Xét miễn, giảm môn học, hoàn học phí;
 • Giải quyết các đơn chuyển trường, chuyển ngành, đăng ký học hai ngành;
 • Giải quyết thôi học và rút hồ sơ.
 • Cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao các giấy tờ, chứng chỉ do nhà trường cấp;
 • Cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ;
 • Xét tạm ngừng học tập, học lại sau khi tạm nghỉ, khóa/mở mã số sinh viên khi sinh viên bị buộc tạm dừng học.
Phòng Công tác Sinh viên

Liên hệ: Phòng 215 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39302146 – (08) 39300077

Website: www.ou.edu.vn/ctcthssv

E-mail: phongcongtacsinhvien@ou.edu.vn

 • Tổ chức tuần lễ SHCD đầu năm học, đầu khóa học, cuối khóa học.
 • Nắm bắt, định hướng về công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống trong SV.
 • Quản lý công tác thông tin tư liệu, hình ảnh về các mặt hoạt động, công tác tuyên truyền, cổ động của trường và các đơn vị trong và ngoài trường.
 • Quản lý thực hiện các chế độ chính sách cho SV: thực hiện miễn giảm học phí sinh viên diện chính sách, vay vốn Ngân hàng CSXH, sổ ưu đãi giáo dục, diện thu hồi đất, hỗ trợ chi phí học tập,…
 • Theo dõi lớp sinh viên, ban cán sự lớp, cố vấn học tập.
 • Theo dõi công tác đánh giá kết quả rèn luyện, đăng ký ngoại trú, công tác khen thưởng, kỷ luật, xác nhận hạnh kiểm…
 • Tổ chức xét học bổng Tài năng, học bổng Khuyến khích học tập, học bổng Vượt khó học tập, học bổng Tiếp sức đến Trường, các học bổng tài trợ khác,…
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội nghề nghiệp, các cuộc thi của sinh viên.
 • Tổ chức họat động hỗ trợ và dịch vụ sinh viên như: tổ chức lễ khai giảng, tổ chức lễ tốt nghiệp, công tác cựu sinh viên, tổ chức báo cáo chuyên đề, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm, giới thiệu nhà trọ,
 • Trung tâm Hướng nghiệp và tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, nơi thực tập, tư vấn học tập, tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm…
Phòng Tài chính – Kế toán

Liên hệ: Phòng 110 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39300084

Website: www.ou.edu.vn/Pages/Phong-tai-chinh-ke-toan

E-mail: ptckt@ou.edu.vn

 • Thu học phí khi nhập học đầu khóa.
 • Thu các khoản dịch vụ khác như: cấp lại bảng điểm, cấp lại thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận sinh viên, mở khóa mã số sinh viên, sao y bản chính, lễ tốt nghiệp…
 • Hoàn trả học phí cho sinh viên: Thủ tục hoàn học phí như sau:

+ Đối với sinh viên hệ chính quy liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (P.006), sinh viên hệ đào tạo từ xa liên hệ Trung tâm đào tạo từ xa (P.005) để đề nghị cấp Phiếu hoàn học phí.

+ Sinh viên đến Phòng Tài chính – Kế toán để hoàn trả học phí phải mang theo các giấy tờ sau: Phiếu hoàn học phí, Thẻ sinh viên hoặc CMND, bản chính + 01 bản photo của biên lai đóng tiền học phí có môn học được hoàn.

 • Chi, chuyển khoản tiền khen thưởng, học bổng, phụ cấp BCS lớp…
 • Xác nhận đã đóng học phí cho SV làm mất biên lai đóng tiền (nếu có).
 • Đổi biên lai cho những sinh viên đóng tiền học phí qua ngân hàng.
Phòng Hợp tác & quản lý khoa học

Liên hệ: Phòng 108 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39306539

Website: www.ou.edu.vn/htqlkh

E-mail: phtqlkh@ou.edu.vn

 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên: các đề tài đã thực hiện, tập huấn, hỗ trợ, lập kế họach, theo dõi hàng năm…
 • Xác nhận sinh viên tham gia NCKH.
 • Khen thưởng SVNCKH các cấp
 • Quản lý việc sinh viên xin phép tham gia các hoạt động ở nước ngoà
Trạm y tế

Liên hệ: Phòng 106 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 393 01374

Website: www.ou.edu.vn/tramyte

E-mail: tramytesv@ou.edu.vn

 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.
 • Quản lý hồ sơ khám sức khỏe ban đầu của sinh viên.
 • Tổ chức hệ thống y tế học đường, khám và tư vấn sức khỏe.
 • SV xem thông báo, biểu mẫu thanh quyết toán BHYT-BHTN tại trang web của Trạm y tế.
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Liên hệ: Phòng 218 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39307535

Website: www.ou.edu.vn/ttkt       

E-mail: pktdbcl@ou.edu.vn

 • Tổ chức thi kết thúc học kỳ, công bố điểm thi.
 • Quản lý điểm thi giữa kỳ, thi kết thúc học kỳ, thi/bảo vệ khóa luận/đồ án tốt nghiệp.
 • Giải đáp thắc mắc về điểm thi.
Thư viện

Liên hệ: Phòng 504 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3 hoặc khu B – Lầu 2 – Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm

Điện thoại: (08) 39300209

Website: http://thuvien.ou.edu.vn

E-mail: thuviendhm@ou.edu.vn

 • Cung cấp các thông tin về dịch vụ Thư viện: Các phòng đọc, kho sách, tra cứu sách, đặt sách online, tài liệu số, giới thiệu sách mới…
 • Lưu trữ và cung cấp các tài liệu, giáo trình phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của SV và CBGV trường.
 • Tổ chức phòng đọc cho SV và CBGV trường.
 • Xử lý vi phạm Nội quy Thư viện: (Chi tiết tham khảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ ngày 20/05/2014 về xử lý bạn đọc vi phạm nội quy Thư viện).

+ Giữ sách mượn Thư viện quá hạn hoặc đã trả sách nhưng chưa đóng tiền phạt: Không được sử dụng Thư viện, không được nhận bằng tốt nghiệp, bị khóa mã số sinh viên.

+ Mượn sách Thư viện quá hạn: Bị trừ 2 điểm rèn luyện/lần/học kỳ (tối đa 3 lần).

Phòng Thanh tra

Liên hệ: Phòng 105 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39301703

Website: www.ou.edu.vn/thanhtra

E-mail: ttdt@ou.edu.vn

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
 • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên và các công tác quản lý sinh viên.
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
 • Là nơi SV phản ánh những vấn đề cảm thấy bức xúc trong học tập và có thể đề đạt giải pháp để việc dạy và học ngày càng tốt hơn, khiếu nại điểm thi.
 • SV xem thông báo, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại trang web của phòng Thanh tra.
Ban cơ bản

Liên hệ: Phòng 502 – Cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1

Điện thoại: (08) 38386607

Website: www.ou.edu.vn/bancoban          E-mail: bcb@ou.edu.vn

 • Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc khối cơ bản như Tin học không chuyên; Toán cao cấp; Xác suất thống kê (Lý thuyết xác suất thống kê); Nguyên lý thống kê kinh tế; các môn Lý luận chính trị; Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng–An ninh.
 • Cung cấp đồng phục giáo dục thể chất cho sinh viên toàn trường.
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ – Tin học

(Center for Short Courses – CSC)

Liên hệ: Phòng 802 – Cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1

Điện thoại: (08) 38386636

Website: www.csc.ou.edu.vn

 • Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo ngắn hạn (đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ, bồi dưỡng, các khóa học ngắn hạn,…); ngoại ngữ (Tiếng Anh trình độ A, B, C; các lớp học Anh văn quốc tế TOEFL, TOEIC, IELTS, tiếng Pháp, tiếng Trung,…); tin học (chứng chỉ tin học A, B và các khóa học tin học ngắn hạn khác);
 • Các chương trình liên kết đào tạo cho đối tượng học viên và sinh viên, học viên cao học, đào tạo từ xa, các công ty, cơ quan,… Tổ chức đào tạo các chương trình liên kết.
Trung tâm đào tạo từ xa

Liên hệ: Phòng 004 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39300155

Website: www.oude.edu.vn

E-mail: tuvan@oude.edu.vn

 • Quản lý và đào tạo hệ không chính quy. (hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học)
 • Tiếp nhận sinh viên hệ chính quy đã quá thời gian tối đa được phép học đối với các ngành có đào tạo theo hình thức đào tạo Từ xa (nếu sinh viên có yêu cầu được tiếp tục học để nhận bằng đại học theo hình thức đào tạo Từ xa).
 • Giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến sinh viên hệ không chính quy (cấp giấy chứng nhận, bảng điểm…).
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Liên hệ: Phòng 203 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Q.3

Điện thoại: (08) 39 300 154

Website: www.ou.edu.vn/dtn

E-mail: vanphongdoanhoi@ou.edu.vn

Cổng thông tin điện tử: https://www.facebook.com/aoxanhou.

Văn phòng Đoàn – Hội là cơ quan đại diện Ban chấp hành Đoàn trường – Hội sinh viên trường tiếp nhận các thông tin và là cơ quan phát ngôn đại diện của BTV Đoàn trường và BTK Hội sinh viên trường.

Một số nghiệp vụ thường được thực hiện tại Văn phòng Đoàn – Hội:

 • Lưu giữ, rút sổ Đoàn; chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên.
 • Tiếp nhận thông tin và cố vấn cho sinh viên về các vấn đề như sinh hoạt, học tập, việc làm, nhà trọ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho sinh viên
 • Giới thiệu thông tin về các chương trình, hoạt động, phong trào liên quan trực tiếp đến sinh viên.
 • Tiếp nhận và đăng thông tin của các cá nhân về các vấn đề như chia sẻ phòng trọ, tìm kiếm nhà trọ, tìm đồ thất lạc, thông báo cá nhân, v.v. lên Bảng thông tin và Cổng thông tin điện tử của Đoàn TN – Hội SV.
 • Cung cấp tại chỗ các tài liệu về đoàn thể chính trị, văn hóa, kiến thức, lịch sử.
 • Các hỗ trợ khác dành cho sinh viên.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng 215, lầu 2, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 700000

Điện thoại: 08 39300210 (215) – 08 39302146 – 08 39300077 (English) – Fax: 08 39300085

Email: PhongCongTacSinhVien@ou.edu.vn

Đường dây nóng an ninh sinh viên: 08 39330660