Câu lạc bộ – Đội – Nhóm cấp trường

Đội tuyên truyền hiến Máu tình nguyện_Đại học Mở

NGC_Night Guitar Club
OU Basketball Club
CLB Vovinam – Việt Võ Đạo
Câu Lạc Bộ TAEKWONDO Trường ĐH Mở Tp. HCM
OU CHESS CLUB
CLB Truyền Thông Trẻ


Câu Lạc Bộ N.I.M Photo Club
Câu lạc bộ OU Green Plus