Câu lạc bộ – Đội – Nhóm cấp khoa

Khoa Công nghệ thông tin

Live Club
OU-IT’s English Club
OU Mobile Programming Club (MPC)

Khoa Đào tạo đặc biệt

Your Club – CLB Kỹ năng thành công
O.MARKETING
CLB PASSION
CLB Tiếng Anh A.C.E
SAS SPORT
CLB L.A.W
Nhóm tư vấn tâm lý Spirit
HitCrew

Khoa Kế toán – Kiểm toán

Câu Lạc Bộ Kế Toán – Kiểm Toán A&A

Khoa Kinh tế và Quản lý công

CLB Kinh Tế Trẻ – YEC

Khoa Luật

CLB TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
CLB Kỹ Năng Pháp Lý – Legal Skills Club
Câu lạc bộ thể thao Khoa Luật

Khoa Ngọai ngữ

Câu lạc bộ tiếng Trung ZWS OU
CLB Thể thao khoa Ngoại Ngữ (FFLSC)
The Sun English club
CLB Tiếng Nhật NIKONIKO
OU Refined Artistry Club – ORA

Khoa Quản trị kinh doanh

Câu lạc bộ Kỹ năng và Giá trị sống
Open Marketing Group
BEAT – Be A Team
Books & Friends – CLB SÁCH OU
Câu lạc bộ Nhân Sự Trẻ
Câu lạc bộ Logistics & Chuỗi cung ứng

Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Nhóm công tác xã hội Happier
CLB OPEN BOOK
Câu lạc bộ Văn Hóa
Ngôn ngữ và Văn hóa Indonesia (BABU club)
Câu lạc bộ Văn hóa Thái Lan
WOLF Fighter OU CLUB
Triple S Crew

Khoa Tài chính – Ngân hàng:

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học
FBS Club – Câu lạc bộ Tài Chính – Chứng Khoán