hinh binh chon(1)

ĐIỀU LỆ BÌNH CHỌN ONLINE

Cuộc thi sáng tác ca khúc Chủ đề “OU – 30 năm, một chặng đường”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1775/KH-ĐHM ngày 31/10/2019)

Giải tác phẩm được khán giả bình chọn và Giải khán giả có dự đoán bình chọn đúng nhất.

 

  • Cách thức bình chọn:
  • Bước 1: Ấn vào xem các bài hát tại http://ou.edu.vn/binhchon/.
  • Bước 2: Chia sẻ đường link http://ou.edu.vn/binhchon/ và để chế độ công khai trên trang Facebook cá nhân.
  • Bước 3: Chụp trang cá nhân đã chia sẻ đường link để hoàn thành bước 4 và làm minh chứng để cộng điểm rèn luyện.
  • Bước 4: Bình chọn cho tác phẩm điền vào form của chương trình tại: https://bit.ly/VoteSongOU30.
  • Bài hát có lượt bình chọn nhiều nhất sẽ đạt Giải tác phẩm được khán giả bình chọn và khán giả có lượt dự đoán đúng nhất sẽ nhận được Giải khán giả có dự đoán bình chọn đúng nhất.

 

Thời gian bình chọn: 28/4/2020 – 28/5/2020.

Giải thưởng:

  • Giải tác phẩm được khán giả bình chọn sẽ nhận được giải thưởng 2.000.000đ.
  • Giải khán giả có dự đoán bình chọn đúng nhất sẽ được giải thưởng 1.000.000đ.

MỌI THÔNG TIN VỀ TÁC PHẨM DỰ THI VÀ CHI TIẾT THỂ LỆ

VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

028 39300077